Voegcon III

 • 2 componenten epoxy; hars en harder
 • Ondergrondtemperatuur vanaf 5 oC
 • Voor zware verkeersbelasting
 • Na 2 dagen verkeersvrijgave
 • Voegbreedte vanaf 5 mm
 • Voegdiepte vanaf 40 mm
 • Zelfverdichtend
 • Zeer sterk
 • Gering waterdoorlatend
 • Bij motregen te verwerken
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Slijtage-,hogedrukreiniger-en veegmachinebestendig
 • Milieubewust, snel, voordelig en duurzaam.
 • Voor voegen van natuur- en betonstenen, tegels en klinkerbestratingen.
 • Na 12 uur begaanbaar, na 48 uur vrijgave voor verkeer

Mengen:

 • De vulstof zit in een zak van 25 kg.
 • De vulstof alvast in een mengreservoir storten.
 • Giet vervolgens component A en component B tegelijkertijd in het mengreservoir.
 • Dit 4 minuten mengen met een betonmixer of betonmolen.

 

Terreinvereiste:

 • De voegbreedte dient minimaal 40 mm diep en 8 mm breed te zijn.
 • Het oppervlak grondig reinigen.
 • Aangrenzende niet te voegen oppervlakken afplakken.

 

Bevochtigen:

 • Oppervlakte vooraf bevochtigen.
 • Zuigende oppervlakte en hogere temperaturen vragen extra bevochtiging.

 

Verwerking:

 • De voegmortel op het te behandelen oppervlak schudden en met een schraper, bezem of schop verdelen.
 • Aansluitend met een rubberen trekker diep en verdichtend in de voeg werken. De verwerkingstijd is afhankelijk van de temperatuur, bij 20°C is deze 20 tot 25 minuten. Daarna zal de viscositeit oplopen en wordt verwerken minder gemakkelijk.
 • Daarna aftrillen met een roltriller.
 • Na ongeveer 15 min, afhankelijk van de temperatuur, het behandelde oppervlak voorzichtig met een grove of harde bezem schoon vegen tot alle mortelresten verwijderd zijn.
 • Na 10 à 15 minuten met een zachte bezem navegen. Het met de zachte bezem verwijderde materiaal niet meer hergebruiken.
 • Let op: altijd diagonaal vegen zodat de voegen niet leeg geveegd worden!
 • Voegcon III kan bij lichte motregen worden verwerkt zonder dat afdekking van het oppervlak nodig is.
 • Er blijft een flinterdunne kunsthars-film achter op het oppervlak die de kleur van de steen intensiveert. Deze laag verdwijnt na verloop van tijd.
 • Het behandelde oppervlak is na 6 uur begaanbaar en na 48 uur berijdbaar (bij ca. 20°C).


Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen is te vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel bij afvalverwerkers in te leveren. Uitvoerige voorschriften en eigenschappen kunnen te allen tijde opgevraagd worden.

Houdbaarheid van hars en hardingscomponent 24 maanden, vorstvrij bewaren. Vulstof droog bewaren.