Voegcon I

 • Voor voetgangersbelasting
 • Waterbestendig
 • Voor vlaktes vanaf 30 mm
 • Heel stevig
 • Sterk waterdoorlatend
 • Verstevigt split en grind
 • Korrelgrootte van 2-10 mm
 • Verkleurt geen materiaal
 • Perfect geschikt voor wegenbouw en boomspiegels
 • Bij droog weer te verwerken
 • Milieubewust, snel, voordelig en duurzaam.
 • Na 24 uur begaanbaar
 • Boomspiegels
 • Looppaden
 • Decoratieve randafwerking

Terreinvereiste:

 • Boven- en ondergrond dienen waterdoorlatend te zijn.
 • Ondergrond dient schoon, stevig en stabiel te zijn.
 • Kiezel en/of split moet droog zijn om optimale verbinding te krijgen.

Mengen:

 • Meng component B met component A.
 • Meng kiezel of split met Voegcon I, mengtijd 4 tot 5 minuten.
 • Met 2,5 kg mengsel kan men 75 kg kiezel of split binden. Een dikte van 3 cm is goed voor 1,5 m2 boomspiegel.

Verwerking:

 • Breng bij boomspiegels eerst een laag van 5 cm onbehandelde kiezel/split aan, bij looppaden is dit niet van toepassing.
 • Dan de met Voegcon I gemengde kiezel/split aanbrengen tot een dikte van 3 tot 5 cm.
 • Met een spaan of trilbalk goed egaliseren en verdichten.
 • Het beste kan men split gebruiken met een korrelgrootte van 5 tot 10 mm.
 • Kleur van materiaal is bepalend voor kleur boomspiegel.
 • Voegcon I verkleurt geen materiaal.

Het behandelde oppervlak dient 24 uur beschermd te worden tegen regen. De regenbescherming mag niet direct op het oppervlak gelegd worden, zodat er lucht kan circuleren.

Veiligheid en afvalverwerking:
Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen is te vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel bij afvalverwerkers in te leveren. Uitvoerige voorschriften en eigenschappen kunnen te allen tijde opgevraagd worden.

Houdbaarheid van hars en hardingscomponent 24 maanden, vorstvrij bewaren.